Forbehold

Lilly USA, LLC (referert til som «Lilly») er et heleid datterselskap av Eli Lilly and Company, og tilbyder av Cialis. Informasjonen gitt på denne siden er gitt i form av sammendrag og er av generell karakter, og gis utelukkende av informative formål. Oppsøk alltid råd fra en lege eller andre kvalifiserte helsepersoner om du har spørsmål om en medisinsk tilstand, diagnose eller behandling. Innholdet på siden er ikke ment for å gi noen medisinsk diagnose eller behandling. Aldri nøl med eller utsett å søke medisinsk hjelp og råd på bakgrunn av noe du har lest på denne siden. Informasjonen gitt på denne siden skal ikke sees som et substitutt for en fullstendig gjennomgang av en lege, inkludert fysisk undersøkelse og medisinsk historie, før du starter på noen form for behandling av erektil dysfunksjon. Kun en lege som har hatt mulighet til å samhandle med en pasient i person, med tilgang på pasientens journal, og muligheten til å gi oppfølging kan gi anbefaling om behandling.

Produktinformasjon kan gis på denne siden og er kun ment som generell informasjon. Mange farmasøytiske og medisinske produkter er kun tilgjengelige ved utskriving av resept fra en lege eller kvalifisert helsepersonell, og alle slike produkter er ikke tilgjengelige i alle land. Pasienter, leger og andre medisinske fagpersoner bør sjekke med lokale regulerende myndigheter for informasjon hensiktsmessig for deres land. Produktinformasjonen på siden er ikke ment for å gi fullstendig medisinsk informasjon. Fullstendig medisinsk informasjon om reseptbelagte medisiner eller medisinske råd skal innhentes direkte fra en foreskrivende lege, eller hvor det er hensiktsmessig, annen medisinsk rådgiver. Medisinsk fagpersonell kan innhente fullstendig medisinsk informasjon fra et produkts informasjonsbrosjyre.

Vi kan ikke garantere for riktigheten av informasjonen oppgitt her på siden. Innholdet er ment for å informere om medisinene, men ikke for å veilede enkeltpersoners bruk eller behandling med medisinen. I mange land kan lover begrense (eller til og med forby i noen tilfeller) Lilly muligheten til å gi informasjon og/eller å svare direkte på pasienters spørsmål om deres reseptbelagte produkter. Lilly kan svare på henvendelser fra, og gi informasjon til kvalifisert helsepersonell i henhold til lokale lover og reguleringer.

Innholdet på denne siden er gitt som det er. Lilly, deres moderselskap, deres partnere, deres lisenshavere og deres leverandører fraskriver seg, så langt loven tillater det, alle garantier, enten direkte eller indirekte, lovfestet eller på annen måte, inkludert, men ikke begrenset til de indirekte garantier av salgbarhet, brudd på tredjeparters opphavsrett og egnethet for spesifikke forhold. Lilly, deres moderselskap, deres partnere, deres lisenshavere og deres leverandører gir ingen garantier for nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten, aktualiteten eller egnetheten av innhold, programvare, tekst, grafikk, verktøy, lenker, reseptinformasjon, medisineringsguider, eller annen kommunikasjon gitt på eller gjennom bruk av siden.