Bivirkninger ved bruk av Cialis

Sydaninfarkti cialis Cialis er ikke den rette behandlingen for alle, kun din lege og du kan sammen bestemme om Cialis er den riktige behandlingen for deg. Du må sammen med din lege finne ut om ditt hjerte og din generelle helse er god nok til seksuell aktivitet. Når du bruker Cialis må du ikke bruke andre medisiner eller behandlinger for erektil dysfunksjon samtidig. Du bør heller ikke drikke for mye alkohol mens du bruker Cialis, inntak av for mye alkohol kan øke sjansene for hodepine, svimmelhet, forhøyet puls eller senkning av ditt blodtrykk.

De vanligste bivirkningene ved bruk av Cialis er hodepine, fordøyelsesproblemer, ryggsmerter, muskelsmerter og tett eller rennende nese. Disse bivirkningene går som oftest over etter noen timer. Menn som opplever ryggsmerter og muskelsmerter, opplever dette som oftest 12 til 24 timer etter å hat tatt Cialis. Muskelsmerter og ryggsmerter går som oftest over innen 2 dager. Oppsøk din lege om du opplever bivirkninger som hemmer deg eller bivirkninger som ikke går over.

Tadalafil_3D Blant de mindre vanlige, men seriøse bivirkningene ved bruk av Cialis er ereksjoner som ikke går over. Om du opplever en ereksjon som varer i mer enn 4 timer må du oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart, for å unngå å pådra deg langvarig skade. I sjeldne tilfeller har menn som har tatt medisin mot erektil dysfunksjon meldt om plutselig svekking eller tap av syn eller hørsel. Det er ikke mulig å påvise om disse tilfellene er direkte forårsaket av medisinen eller av andre faktorer. Om du opplever plutselig svekking eller tap av syn eller hørsel, stopp medisineringen og oppsøk en lege umiddelbart.

Cialis skal ikke tas om man allerede tar medisiner som er «nitrater», slik som isosorbiddinitrat eller isosorbidmononitrat, som ofte foreskrives for brystsmerter, ettersom kombinasjonen kan forårsake usikkert fall i blodtrykk. Cialis skal heller ikke brukes sammen med «poppers» slik som amylnitritt og butylnitritt. Du skal heller ikke bruke Cialis om du er allergisk mot Cialis eller Adcirca (tadalafil), eller noen av deres ingredienser. Oppsøk din lege med det samme om du opplever noen symptomer på allergiske reaksjoner slik som utslett, elveblest, hovne lepper, tunge eller hals, eller vanskeligheter med pust eller svelging.